Değerlerimiz

Enerji için
Çözüm Merkezi

Biz büyük ve güzel bir aileyiz. Güçlü bir iş veren markası olmanın yanında, yeni jenerasyonlar için tercih edilen bir şirket olabilmek, çoklu değerler kültürümüzün en önemsediği alanlardan bir tanesi.

Çalışanın kendini değerli hissettiği bir atmosferin oluşturulması, paylaşılan ve takdir edilen başarılar, aidiyet duygusunun oluşmasında bir motor görevi üstleniyor.

Çalışan bağlılığı tam da bu noktada kaliteli ve güvenli iş ortamının lokomotifi oluyor, yeni kazanımların ortaya çıkarılmasını sağlıyor.

değerlerimiz

Eşitlik

Voltpo, tüm işlemlerimizde ve sosyal sorumluluklarımızda iş yaptığımız kişi ve kurumlara yaş, ırk, inanç, renk, cinsiyet, dil, ulusal köken, medeni durum, cinsel yönelim, siyasi düşünce, engellilik veya din temelinde ayrımcılık yapmaz.

Şeffaflık

Voltpo, tüm iş ortaklarına karşı uygulamalarında açık, şeffaf ve hesap verebilirlik çerçevesinde hareket eder. Tüm paydaşlarından aynı tutumu sergilemesini bekler.

Kalite

Voltpo, iş güvenliğini ön planda tutarak üstün kaliteye sıkı sıkıya bağlıyız. Ürettiğimiz her üründe izlediğimiz yolda kalite odaklıyız.

Güvenilirlik

Voltpo, şirket ve çalışan olarak ilişki içinde olduğumuz tüm iş ortaklarımız tarafından “Güvenilir Şirket” ve “Güvenilir Kişi” olarak belirlenmek için gerekli tüm şartları yerine getiriyoruz.

Doğaya Saygı

Voltpo, üreten veya yatırım yapan tüm iş ve sosyal faaliyetlerde çevre dostu ürünler yaratmayı ve korumacı bir rol üstlenmeyi taahhüt eder.

Merhaba
Merhaba
Nasıl yardımcı olabiliriz?