Politikalarımız

Voltpo

Yerli bir Ar-Ge ve üretim merkezi olarak Voltpo ; “Enerji için Çözüm Merkezi” sloganı ile tüm
taleplerinize tek bir noktadan çözüm sunmayı hedeflemektedir.

Bir Beta Enerji iştiraki olan Voltpo, uçtan uca şarj cihazları ve güç üniteleri üretimi ve uygulaması yaparak müşterilere tek bir noktadan çözümler sunmaktadır.

Çevre Politikası

Çevremizi korumanın ve iyileştirmenin faaliyetlerimizin önemli bir parçası olduğunun bilinciyle; Çevresel etkilerini en aza indirirken ürünlerimizin, ürün girdilerimizin ve operasyonlarımızın kalitesini sürekli olarak iyileştirmeye çalışıyoruz.

Sürdürülebilir gelişmeyi ve bu gelişmeyi izleyerek tüm paydaşlar ile paylaşmayı, gelişen çevre koruma tekniklerini yakından takip ederek, küresel ölçekte uygulanan yöntemleri etkin kullanmaya yönelik sistemler geliştirmeyi, doğal kaynak kullanımını verimli hale getiren, çevre kirliliğini en az düzeye indiren teknolojileri kullanmayı ve bölge katılımcılarını bu teknolojileri kullanmayı teşvik etmeyi, Voltpo olarak taahhüt etmekteyiz.

Kalite Politikası

Voltpo, müşterilerine en üst düzey kaliteyi sunma hedefi doğrultusunda amaç ve hedeflerimizi belirlemek, düzenli olarak izlemek ve sürekli iyileştirmek, tüm faaliyetlerimizde müşteri memnuniyetine odaklanmak, ulusal ve uluslararası tüm yükümlülüklerimizin yasalara ve diğer gerekliliklere uyumunu sağlamak, tüm paydaşlarımız için değer yaratmak, ekolojik teknolojiyi kullanmak, toplumun hayatını kolaylaştırmak. yaşamak için daha sağlıklı ve daha rahat bir yere erişim. üretimin dört temel taşına odaklanır, insanları, makineleri, malzemeleri ve yöntemleri en verimli şekilde kullanır, değişiklikleri kontrol eder.

Sürekli gelişim sağlar, risk ve fırsatları öngörerek çalışmalarımızı planlar, yönetimimizle birlikte alanımızda örnek bir şirket olarak çalışırız. , hizmet sonrası hizmetlerimizde müşteri memnuniyetini sürekli olarak ölçer, ihtiyaç ve beklentilerini hisseder ve faaliyetleri için gerekli araçlarla açık, şeffaf ve hızlı bir şekilde müşteri sorunlarını çözer.

Voltpo, kaliteyi sağlamayı taahhüt ediyor ve bunu kalite politikamız olarak ilan ediyoruz.

Merhaba
Merhaba
Nasıl yardımcı olabiliriz?