Ar - Ge

Dijital dönüşüme oldukça önem vermekteyiz.

Voltpo etik değerler doğrultusunda, gelişime, yeniliğe ve değişime odaklı, fikir farklılıklarını kucaklayan, yaratıcı düşünmenin katma değere dönüşmesini destekleyen ve özendiren, insan kaynağının gücüne inanan, çalışanını önceleyen, emeğe saygı duyan bir işletmedir.

Dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek ileri teknoloji içeren, katma değerli ürünler üretme hedefiyle 2022’de kurduğumuz AR-GE bölümümüz, 1’i doktora, 2’si yüksek lisans eğitimine halen devam etmekte olan toplam 3 araştırmacı ve 4 mühendisi ile dinamik bir yapıya sahiptir. Elektrik-elektronik, makine, bilgisayar, enerji sistemleri mühendislikleri ve matematik alanlarında disiplinler arası çalışma ortaya koyan Ar-Ge merkezimiz elektrik-elektronik ve mekanik tasarım programları ile hataları minimize etmiş, proje çalışma sürelerini oldukça kısaltmış ve 3D çizim altında tasarımları standart hale getirmiştir.

Dijital dönüşüme oldukça önem vermekteyiz. Bu kapsamda işletmemiz de dijital alt yapılarını oluşturmaya ve güvenli, verimli, düşük maliyetli ve uluslararası standartlarda üretim yapan bir konuma ulaşmayı hedeflemektedir.

Merhaba
Merhaba
Nasıl yardımcı olabiliriz?